🎉 Spustili jsme náš nový plugin pro WordPress! Stáhnout nyní

Proč ve své přeshraniční strategii uvažovat o menších jazycích?

Jako evropská společnost, která chce expandovat za hranice, je důležité zvážit expanzi i na jiné trhy než jen na ty, které jsou v Evropě nejrozšířenější, jako např. Angličtina, Španělština, Němčina, francouzsky a italsky. Ačkoli jsou tyto jazyky tradičně považovány za nejpraktičtější volbu pro překlad, existuje mnoho dalších příležitostí a výhod, které lze nalézt při expanzi na další trhy. Menší jazyky se mohou na první pohled zdát méně atraktivní, ale můžete je skutečně využít. Ale jak? To vám blíže vysvětlíme v tomto článku.

Soutěž

Jedním z důvodů pro zvažování expanze na jiné trhy je, že v těchto regionech může být menší konkurence. Vstupem na trh, kde je méně konkurentů, se může společnost odlišit a získat konkurenční výhodu. To může být důležité zejména pro společnosti, které se zaměřují na výklenkové trhy a hledají nové příležitosti a způsoby, jak rozvíjet své podnikání. Pro menší společnosti se to může zpočátku zdát jako výzva, protože to s sebou nese i určité dodatečné náklady, ale nakonec se to vyplatí.

SEO

Dalším důvodem, proč uvažovat o expanzi na další trhy, je možnost lepší optimalizace pro vyhledávače (SEO). Překladem webových stránek do méně rozšířených jazyků se společnost může zaměřit na konkrétní klíčová slova a fráze, které jsou méně konkurenční, ale stále relevantní pro cílovou skupinu. To může zlepšit viditelnost webových stránek a zvýšit jejich návštěvnost.

Náklady

Kromě toho může expanze na další trhy přinést i nižší náklady na reklamu ve vyhledávačích (SEA). Na trzích, kde je konkurence pro klíčová slova a fráze nižší, mohou být nižší i náklady na nabídku těchto výrazů. To může společnosti pomoci ušetřit peníze za reklamu a zlepšit návratnost investic (ROI) do marketingových aktivit.

Clonable

V minulosti se společnosti z praktických důvodů mohly rozhodnout překládat své webové stránky pouze do nejrozšířenějších evropských jazyků. Náklady na překlady a údržbu webových stránek byly často vysoké a společnosti potřebovaly mít jistotu, že návratnost jejich úsilí bude dostatečná, aby ospravedlnila investice. S příchodem nástrojů, jako je Clonable, které dokáží velmi rychle a efektivně kopírovat, překládat a udržovat webové stránky ve více než 25 jazycích, však tyto praktické důvody již nejsou tak důležité.

Stručně řečeno, jako evropská společnost, která chce pracovat za hranicemi, je důležité zvážit expanzi na jiné trhy než jen na ty, které jsou v Evropě nejrozšířenější. Expanze na jiné trhy nabízí mnoho příležitostí a výhod, včetně menší konkurence, lepších možností SEO a nižších nákladů na SEA. Pomocí nástrojů, jako je Clonable, mohou společnosti snadno a efektivně rozšířit svůj dosah a rozvíjet své podnikání novými a zajímavými způsoby.

Máte ještě otázky?

Pak vyplňte níže uvedený formulář.

Související blogy: