🎉 Spustili jsme náš nový plugin pro WordPress! Stáhnout nyní

7 tipů pro úspěšný mezinárodní marketing a reklamu

Marketing a reklama jsou dva nejdůležitější aspekty každého podnikání. Vždyť bez marketingu by se potenciální zákazníci o vašich produktech nebo službách nikdy nedozvěděli a bez reklamy by neměli důvod si je koupit. Při globální expanzi společnosti je třeba pečlivě plánovat marketingové a reklamní aktivity s ohledem na kulturní rozdíly.

Zde je 7 tipů, jak uspět:

1. Proveďte mezinárodní obchodní analýzu.

Před globální expanzí je důležité porozumět trhu, na který vstupujete. To zahrnuje i průzkum místní kultury a chování zákazníků. Jaké jsou nákupní zvyklosti vašeho cílového trhu? Čeho si cení? Co je motivuje? Odpovědi na tyto otázky vám pomohou vytvořit marketingovou a reklamní kampaň, která bude mít ohlas u vašeho publika.

2. Vytvoření mezinárodního obchodního plánu.

Jakmile provedete průzkum, je na čase vytvořit plán globální expanze. Tento plán by měl zahrnovat rozpočet na marketing a reklamu a také vaše cíle a úkoly. Bez plánu je snadné přehnat výdaje nebo sejít z cesty.

3. Porozumět kultuře a chování zákazníků.

Jak bylo uvedeno výše, před zahájením marketingové a reklamní kampaně je důležité pochopit kulturu cílového trhu. Jaké jsou jejich hodnoty? Co jim připadá urážlivé? Jakým jazykem mluví? Pokud věnujete čas poznání svého publika, můžete vytvořit kampaň, která s ním bude rezonovat.

4. Najděte pro svou značku ten správný mezinárodní vzhled.

V závislosti na vaší značce může být nutné provést úpravy pro různé trhy. Pokud je například vaše značka mladistvá a moderní, nemusí se dobře uplatnit na tradičnějším trhu. Je důležité najít mezinárodní vzhled, který bude dobře reprezentovat vaši značku a osloví váš cílový trh.

5. Spolupráce s místními partnery.

Při globálním rozšiřování podnikání je důležité spolupracovat s místními společnostmi. Pomohou vám zorientovat se v kulturním prostředí a vyhnout se chybným krokům. Tito partneři mohou také poskytnout cenné informace o místním trhu.

6. Proveďte mezinárodní průzkum klíčových slov

Výběr správných klíčových slov a vytvoření individuální sady klíčových slov pro každou cílovou zemi je velkou výzvou. Nakonec je třeba vzít v úvahu perspektivy a zájmy mnoha lidí a zúčastněných stran a zároveň zohlednit globální trhy, chování při vyhledávání a jazykové rysy a zvláštnosti.

Aby firmy plně využily potenciál cílového trhu a hovořily jazykem své cílové skupiny, je důležité, aby se obrátily na odborníky na SEO, kteří jsou rodilými mluvčími cílového jazyka nebo kteří se osvědčili v oblasti SEO pro mezinárodní trh.

7. Přeložte veškerý obsah a reklamní materiály

Při globální expanzi firmy je důležité zajistit, aby byly všechny marketingové a reklamní materiály přeloženy. Může to být náročné, protože se často jedná o obrovské množství stránek a textů. Práce s efektivním překladatelským nástrojem, jako je Clonable, může zajistit, že váš materiál bude přeložen rychle a co nejpřesněji, aniž byste museli vynaložit velké množství času a peněz. Pak nechte rodilého překladatele zkontrolovat klíčové automaticky generované texty, abyste zajistili kvalitu, kterou potřebujete pro mezinárodní úspěch.

Máte ještě otázky?

Pak vyplňte níže uvedený formulář.

Související blogy: