🎉 Spustili jsme náš nový plugin pro WordPress! Stáhnout nyní

Ochrana osobních údajů

Clonable (dále jen "společnost") se zavazuje chránit soukromí svých uživatelů. Tyto Zásady ochrany osobních údajů (dále jen "Zásady ochrany osobních údajů") vám mají pomoci pochopit, jaké informace shromažďujeme, jak je používáme, co děláme pro jejich ochranu, a pomoci vám činit informovaná rozhodnutí při používání našich služeb. Pokud není dále uvedeno jinak, vztahují se tyto Zásady ochrany osobních údajů na každou webovou stránku, která odkazuje na tyto Zásady ochrany osobních údajů, na každou webovou stránku společnosti, jakož i na všechny údaje, které může společnost shromažďovat na partnerských a nepartnerských stránkách.

Pro účely této smlouvy se "Službou" rozumí služba Společnosti přístupná prostřednictvím našich webových stránek www.clonable.net (a jejich přeložených domén) nebo prostřednictvím naší mobilní aplikace. Výrazy "my", "nás" a "naše" odkazují na Společnost. Výraz "vy" označuje vás jako uživatele Služby.

 • Povolení
 • Používáním naší služby přijímáte naše zásady ochrany osobních údajů a podmínky používání a souhlasíte se shromažďováním, ukládáním, používáním a zveřejňováním vašich osobních údajů, jak je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Používáním našich služeb na přidružených i nepřidružených stránkách navíc přijímáte zásady a postupy popsané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Pokaždé, když navštívíte naše webové stránky nebo používáte službu, a pokaždé, když nám dobrovolně poskytnete informace, souhlasíte se shromažďováním, používáním a zveřejňováním vámi poskytnutých informací a souhlasíte se zasíláním e-mailů nebo jiným kontaktováním, jak je popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Bez ohledu na to, zda se u nás zaregistrujete nebo si u nás vytvoříte účet, se tyto zásady ochrany osobních údajů vztahují na všechny uživatele webových stránek a služby.

 • Informace, které shromažďujeme
 • Můžeme o vás shromažďovat jak "neosobní údaje", tak "osobní údaje". "Neosobní informace" zahrnují informace, které nelze použít k vaší osobní identifikaci, jako jsou anonymní údaje o používání, obecné demografické informace, které můžeme shromažďovat, odkazující/výstupní stránky a adresy URL, typy platforem, vámi zadané preference a preference generované na základě vámi zadaných údajů a počtu kliknutí. "Osobní údaje" zahrnují informace, které lze použít k vaší osobní identifikaci, jako je vaše jméno, adresa a e-mailová adresa.

  Kromě toho můžeme také sledovat informace, které nám poskytuje váš prohlížeč nebo naše mobilní aplikace, když si prohlížíte nebo používáte Službu, jako je webová stránka, ze které jste přišli (známá jako "odkazující adresa URL"), typ prohlížeče, který používáte, zařízení, které jste použili k připojení ke Službě, čas a datum přístupu a další informace, které vás osobně neidentifikují. Tyto informace používáme mimo jiné k provozování Služby, k udržování kvality Služby, k poskytování obecných statistik o používání Služby a k dalším obchodním účelům. Tyto informace sledujeme pomocí souborů cookie nebo malých textových souborů obsahujících anonymní jedinečný identifikátor. Soubory cookie jsou odesílány do prohlížeče uživatele z našich serverů a ukládají se na pevný disk počítače uživatele. Odesláním souboru cookie do prohlížeče uživatele můžeme shromažďovat neosobní informace o tomto uživateli a sledovat jeho preference při používání našich služeb, a to jak na individuálním, tak na souhrnném základě. Společnost může používat trvalé soubory cookie i soubory cookie relace; trvalé soubory cookie zůstávají v počítači uživatele i po ukončení relace, dokud je neodstraní, zatímco platnost souborů cookie relace vyprší po zavření prohlížeče. Trvalé soubory cookie lze odstranit podle pokynů v souboru nápovědy vašeho internetového prohlížeče. Pokud se rozhodnete soubory cookie zakázat, některé části služby nemusí fungovat správně.

 • Jak používáme a sdílíme informace
 • Osobní údaje:

  Obecně platí, že vaše osobní údaje neprodáváme, neobchodujeme, nepronajímáme ani nesdílíme s třetími stranami bez vašeho souhlasu. Vaše Osobní údaje můžeme sdílet s prodejci a dalšími dodavateli třetích stran, kteří pro společnost vykonávají služby. Obecně platí, že prodejci a dodavatelé třetích stran, které využíváme, shromažďují, používají a zveřejňují vaše údaje pouze v rozsahu nezbytném k tomu, aby mohli poskytovat služby, které pro Společnost vykonávají. Například když nám poskytnete osobní údaje k dokončení transakce, ověření vaší kreditní karty, zadání objednávky, zajištění doručení nebo vrácení nákupu, souhlasíte s tím, abychom tyto osobní údaje shromažďovali a používali pro tento konkrétní účel, včetně jejich předání našim prodejcům (a jejich poskytovatelům služeb), kteří tyto služby pro Společnost vykonávají.

  Někteří poskytovatelé služeb třetích stran, například zpracovatelé plateb, však mají vlastní zásady ochrany osobních údajů týkající se informací, které jim musíme poskytnout, abychom mohli využívat jejich služby. U těchto poskytovatelů služeb třetích stran vám doporučujeme, abyste si přečetli jejich zásady ochrany osobních údajů, abyste pochopili, jak budou tito poskytovatelé služeb s vašimi osobními údaji nakládat.

  Kromě toho můžeme vaše Osobní údaje zveřejnit, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud porušíte naše Podmínky používání.

  Neosobní informace:

  Obecně platí, že neosobní údaje používáme k tomu, abychom mohli zlepšovat službu a přizpůsobovat uživatelské prostředí. Neosobní informace také shromažďujeme za účelem sledování trendů a analýzy způsobů používání Služby. Tyto Zásady ochrany osobních údajů nijak neomezují naše používání nebo zveřejňování neosobních údajů a vyhrazujeme si právo používat a zveřejňovat tyto neosobní údaje našim partnerům, inzerentům a dalším třetím stranám podle vlastního uvážení.

 • Jak chráníme informace
 • Přijímáme přiměřená opatření a dodržujeme osvědčené postupy v oboru, abychom ochránili vaše osobní údaje a zajistili, že k těmto osobním údajům nebude umožněn přístup, nebudou zveřejněny, pozměněny nebo zničeny. Tato opatření však nezaručují, že k vašim údajům nebude v důsledku porušení těchto opatření získán přístup, nebudou zveřejněny, pozměněny nebo zničeny. Používáním naší služby potvrzujete, že rozumíte těmto rizikům a souhlasíte s nimi.

 • Vaše práva týkající se používání vašich osobních údajů
 • Máte právo kdykoli nám zakázat, abychom vás kontaktovali pro marketingové účely. Pokud uživateli zašleme propagační sdělení e-mailem, může se uživatel z dalších propagačních sdělení odhlásit podle pokynů pro odhlášení uvedených v každém propagačním e-mailu. Upozorňujeme, že bez ohledu na propagační preference, které uvedete buď odhlášením, nebo odhlášením v sekci Nastavení webu, vám můžeme i nadále zasílat administrativní e-maily, včetně například pravidelných aktualizací našich Zásad ochrany osobních údajů.

 • Hostování
 • Hostitelem naší služby je společnost TransIP. Tato služba nám poskytuje serverový hosting, ukládání dat a síťové směrování, které nám umožňuje poskytovat vám Službu. Vaše informace, včetně osobních údajů, mohou být uloženy prostřednictvím serverů společnosti TransIP. Používáním Služby souhlasíte se shromažďováním, zveřejňováním, ukládáním a používáním vašich Osobních údajů společností TransIP v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti TransIP, které jsou k dispozici na adrese zde .

 • Odkazy na další webové stránky
 • V rámci služby můžeme poskytovat odkazy na jiné webové stránky nebo aplikace nebo kompatibilitu s nimi. Nejsme však zodpovědní za postupy ochrany osobních údajů na těchto webových stránkách ani za informace nebo obsah, který obsahují. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na informace, které shromažďujeme prostřednictvím Služby. Tyto zásady ochrany osobních údajů se proto nevztahují na používání webových stránek třetích stran, na které se dostanete výběrem odkazu prostřednictvím naší služby. V rozsahu, v jakém přistupujete ke Službě nebo ji používáte prostřednictvím jiných webových stránek nebo aplikací, se na váš přístup nebo používání těchto stránek nebo aplikací vztahují zásady ochrany osobních údajů těchto jiných webových stránek nebo aplikací. Doporučujeme našim uživatelům, aby si před použitím jiných webových stránek přečetli jejich prohlášení o ochraně osobních údajů.

 • Věková hranice souhlasu
 • Používáním služby prohlašujete, že je vám nejméně 18 let.

 • Změny našich zásad ochrany osobních údajů
 • Společnost si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto Zásady ochrany osobních údajů a naše Podmínky používání. Pokud se rozhodneme tyto zásady ochrany osobních údajů změnit, zveřejníme tyto změny na této stránce, abyste vždy věděli, jaké informace shromažďujeme, jak je používáme a za jakých okolností je zveřejňujeme. Jakékoli takové změny budou účinné po vašem dalším přístupu a/nebo používání služby pět (5) dní poté, co změny poprvé zveřejníme na webových stránkách nebo vás o nich jinak informujeme. Je vaší povinností čas od času zkontrolovat tyto webové stránky a seznámit se s případnými změnami podmínek těchto Zásad ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s jakýmikoliv změnami, pokud a kdy budou tyto změny v Zásadách ochrany osobních údajů provedeny, měli byste ukončit přístup na tyto webové stránky. Pokud jste nám poskytli svou e-mailovou adresu, souhlasíte s tím, abychom vám posílali e-maily za účelem oznámení, jak je popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

 • Fúze nebo akvizice
 • V případě, že dojde k obchodní transakci, jako je fúze, akvizice jinou společností nebo prodej celého našeho majetku nebo jeho části, mohou být vaše osobní údaje součástí převedeného majetku. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že k takovým převodům může dojít a že jsou povoleny těmito Zásadami ochrany osobních údajů a že jakýkoli nabyvatel našich aktiv může pokračovat ve zpracování vašich osobních údajů, jak je uvedeno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Pokud se naše informační postupy kdykoli v budoucnu změní, zveřejníme zde změny zásad, abyste se mohli z nových informačních postupů odhlásit. Doporučujeme vám, abyste si tyto zásady ochrany osobních údajů pravidelně prohlíželi, pokud máte obavy o to, jak jsou vaše údaje používány.

 • E-mailová komunikace a odhlášení odběru
 • V případech, kdy to bude nutné, vám budeme zasílat oznámení týkající se služby. Pokud je například naše služba dočasně pozastavena z důvodu údržby nebo je vydáno nové vylepšení, které ovlivní způsob, jakým naši službu používáte, můžeme vám zaslat e-mail. Obecně platí, že tato sdělení, která nemají propagační charakter, nemůžete odmítnout. Na základě osobních údajů, které nám poskytnete, s vámi můžeme komunikovat v reakci na vaše dotazy, abychom vám mohli poskytnout požadované služby a spravovat váš účet. Budeme s vámi komunikovat prostřednictvím e-mailu nebo chatu v pracovní době v souladu s vaším přáním. Vaše osobní údaje můžeme také použít k zasílání aktualizací a dalších propagačních sdělení. Pokud si již nepřejete dostávat tyto e-mailové aktualizace, můžete se z jejich zasílání odhlásit podle pokynů uvedených v každé aktualizaci nebo sdělení.

 • Kontaktování a odvolání souhlasu
 • Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo postupů na těchto stránkách nebo chcete-li odvolat svůj souhlas s dalším shromažďováním, používáním nebo zveřejňováním vašich osobních údajů, kontaktujte nás prosím zasláním e-mailu na adresu info@clonable.net.