🎉 Spustili jsme náš nový plugin pro WordPress! Stáhnout nyní

Lokalizace: 5 faktorů, které je třeba zvážit při výběru správných jazyků pro vaše webové stránky

Lokalizace je v globalizovaném světě klíčová a používání správných jazyků je pro úspěch produktu nebo služby na konkrétním trhu zásadní. Nejde jen o překlady, ale také o pochopení kulturních nuancí a přizpůsobení se místním zvyklostem. Použití správných jazyků pro lokalizaci zajistí, že vaše produkty a služby budou pochopeny a oceněny na celém světě.

Obsah

Důležitým faktorem při výběru jazyků může být také obsah vašich webových stránek. Pokud například používáte hodně obrázků s textem, je důležité vědět, v jakých jazycích chcete tento text zobrazit. Pokud se vaše webové stránky skládají převážně z velkého množství textu, je důležité zajistit, aby byl obsah správně přeložen a aby styl obsahu odpovídal kultuře a zvyklostem cílového publika.

Cílová stránka

Je důležité vědět, kdo je vaše cílová skupina a jakým jazykem komunikuje. Musíte vzít v úvahu jazyk, který vaše cílová skupina používá, a porozumět její kultuře a zvyklostem. To vám pomůže určit, které jazyky jsou pro vaše webové stránky nejdůležitější. K určení toho, jakými jazyky vaše cílová skupina mluví, můžete například využít demografické údaje, údaje z průzkumu trhu a analýzy návštěvnosti webových stránek.

Zeměpisná poloha

Důležitá je také zeměpisná poloha cílové skupiny. Pokud máte mezinárodní cílovou skupinu, může být užitečné nabízet své webové stránky v několika jazycích. Máte-li například internetový obchod zaměřený na evropský trh, má smysl nabízet své webové stránky v několika evropských jazycích.

Soutěž

Je také důležité vzít v úvahu jazyky, které používají vaši konkurenti. Pokud působíte na trhu, kde se většina konkurentů zaměřuje pouze na místní trh, může být užitečné nabízet své webové stránky ve více jazycích, abyste oslovili širší publikum.

Dostupnost překladů

V neposlední řadě byste měli zvážit také dostupnost překladů. Pokud jste například malá firma a nemáte prostředky na najmutí profesionálního překladatele, může být nejlepší volbou omezení počtu nabízených jazyků.

Samozřejmě je třeba zvážit i další faktory, jako je velikost zemí a regionů (malé země nemusí mít dostatečně velký trh, aby se náklady na lokalizaci ospravedlnily) a náklady na dopravu (pokud prodáváte fyzické produkty). Toto jsou však některé z klíčových věcí, které je třeba mít na paměti při výběru jazyků, do kterých lokalizovat své webové stránky.

Clonable

Clonable může pomoci vytvořit a udržovat vícejazyčný web tím, že poskytne vícejazyčné šablony, nástroje pro strojový překlad a možnost spolupráce s profesionálními překladateli. Použitím vícejazyčných šablon můžete ušetřit čas a peníze při hledání profesionálních překladatelů a zachovat konzistentní strukturu webu. Nástroje pro strojový překlad mohou pomoci rychle a snadno přeložit obsah do jiných jazyků. Spolupráce s profesionálními překladateli zajišťuje kvalitní překlady, které odrážejí kulturu a zvyky cílového publika.

Máte ještě otázky?

Pak vyplňte níže uvedený formulář.

Související blogy: